Menu

Projektowanie torów światłowodowych

  swiatowod 11
 • dalekosiężnych linii optotelekomunikacyjnych,
 • sieci strukturalnej w budynkach,
 • wizja lokalna u klienta, obmiary, rozpoznanie potrzeb, wstępne propozycje, rozmowy, ustalenia,
 • dobór urządzeń, technologii i rozwiązań zgodnie z obowiązującymi normami oraz pod kątem możliwości oraz oczekiwanej funkcjonalności.
  Elastyczność w wyborze rozwiązania z uwzględnieniem preferencji klienta.
 • szczegółowe przedprojektowe analizy techniczno-ekonomiczne oraz założenia zadań inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć teleinformatycznych pozwalające na dokładne szacowanie środków odpowiednich do realizacji planowanych przedsięwzięć w założonym terminie oraz oszacowania kosztów eksploatacyjnych.
 • szczegółowe projekty techniczne struktur sieci lokalnych, miejskich i rozległych. Prace projektowe prowadzone są przy ścisłym współdziałaniu ze strony Klienta
  w zakresie identyfikacji potrzeb tak bieżących, jak i przyszłych.

 

 

siwtowody 8

Kompleksowy montaż linii światłowodowych

 

 • montaż światłowodowych linii kablowych dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej i przemysłowej:
 • kanałowe - instalacja kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych lub innych,
 • doziemne - budowa nowych podziemnych tras kablowych,
 • napowietrzne - podwieszanie kabli do konstrukcji wsporczych typu: słupy telekomunikacyjne, słupy energetyczne wszystkich napięć, słupy trakcji kolejowej lub tramwajowej,
 • kompleksowa kompletacja dostaw osprzętu do budowy sieci światłowodowych.
 • montaż osprzętu światłowodowego:
 • montaż szaf kablowych, wnęk telefonicznych wraz z osprzętem (głowice kablowe)
 • wykonywanie złączy przelotowych i odgałęźnych,
 • wykonywanie spawów światłowdowych
 • wykonywanie zakończeń linii optycznych: swiatowody 5
  • pigtail'e
  • montaż złączy u klienta (hot-melt)
 • montaż urządzeń traktu światłowodowego,
 • montaż elementów traktu światłowodowego:
  • mufy rozszyciowe
  • skrzynki zapasów
  • przełącznice światłowodowe
 • prowadzenie nadzorów budowlanych,
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na mocy odpowiednich umów

 

Testowanie  i pomiary torów światłowodowych

 • testowanie, pomiary i diagnostyka gotowych instalacji światłowodowych,
 • kompleksowe pomiary linii optycznych z pełną dokumentacją,
 • analiza wyników pomiarów w celu określenia poprawności ułożenia i montażu kabla (np. lokalizacja złączy, przypadkowych zagięć, pęknięć, pomiar długości optycznej),
 • okresowe pomiary związane z eksploatacją linii światłowodowych,
 • lokalizacja i usuwanie awarii i usterek linii optycznych,
 • opracowanie optycznej dokumentacji pomiarowej,

Konserwacja torów światłowodowych

 • konserwacja i serwis sieci światłowodowych
 • usuwanie wszelkiego typu awarii i usterek linii optotelekomunikacyjnych

swiatowod 9  swiatowod 10  swiatowody 7